2017-es egyetemi kurzusunk hallgatói számára ajánlott szakirodalom:

 

Somlai Péter: Család 2.0
1/Párkapcsolat klinika. Kulcslyuk kiadó, Bp.;

2/Cloud Henry, Towsend, John (2009): Határaink. Harmat Kiadó; 3/Chapman Gary (2012): A szeretet másik arca: a harag. Harmat Kiadó; 4/Chapman Gary (2015): Végre egy nyelvet beszélünk. Harmat Kiadó; 5/Gottman John M., Silver Nan (2016): A jól működő házasság 7 alapelve.

6/Mihalec Gábor (2013): Ketten együtt, magabiztosan. Kulcslyuk Kiadó, Bp.
7/Párkapcsolatok – válogatás a Pszinapszis előadásiból. (2008) Saxum kiadó, Bp.
8/Rambala Éva (2013): Az erőszakmentes kommunikáció alapjai. Kulcslyuk Kiadó, Bp.
9/Vansteenweggen Alfons (2010): A szeretet cselekvést jelent. Ötletek a sikeres

Berne, E. (2013): Emberi játszmák. Háttér, Bp.;

Freeman, D. R. (1994): Házassági krízisek. Animula, Bp;

Johnson, S. M. (2016): Az érzelmekre fókuszáló párterápia gyakorlata. Oriold és Társai. Bp.;

Goldenberd, H., Goldenberg, I. (2008): Áttekintés a családról. Animula, Bp.

dr. Mihalec Gábor: Gyűrű-kúra: boldog házasságra készülők kézikönyve.
Dr.Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977

Buda Béla, Szilágyi Vilmos: Párválasztás. Gondolat, Budapest, 1988

Mérei Ferenc: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest, 1993

Somlai Péter: Szocializáció. Corvina, Budapest, 1997

Dr. Pálhegyi Ferenc Családmodellek 173-177.o. Somogyiné dr. Petik Krisztina Családi örökség, családi szerepek 168-172.o.
in. Családi életre nevelés az oktatásban Sapientia Szerzetesi Hittudományi főiskola Családpedagógiai Intézete Budapest 2005,

Goldneberg h.&i., Áttekintés a családról, in Családterápiás sorozat 19. első kötet, Budapest Animula 2008., 34.

ANDERSON, M.: Intelligencia és fejlődés. Egy kognitív elmélet. Budapest,
Kulturtrade Kiadó, 1998. ATKINSON, Rita, ATKINSON, Richard, SMITH Edward, BEM, Daryl, Pszichológia.
Budapest, Osiris, 1997.ERIKSON E. H.: A jelenkor kérdései: Az ifjúság. in: BERNÁTH L.,
SOLYMOSI K. (szerk.): Fejlődéslélektani olvasókönyv. ERIKSON, Erik: Pszichoszociális személyiségelmélet. In: SZAKÁCS Ferenc,
KULCSÁR Zsuzsanna szerk. Személyiséglélektani szöveggyűjtemény. POPPER P.: Nemzedékek sorsa és felelőssége. In: CSEPELI GY., KÍGYÓS É.,
POPPER P.: Magukra hagyott generációk. Fiatalok és öregek a XXI. szá-
zadban.
Paul Ch. Donders: Kreatív élettervezés, Harmat Kiadó, 2015.;

Sean Covey: A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása, Harmat Kiadó, 2015.

Arbeitsgruppe NFP: Természetes @ biztonságos – Tankönyv (ÉLETÜNK A CSALÁD, 2015)

Arbeitsgruppe NFP: Természetes @ biztonságos – Munkafüzet (ÉLETÜNK A CSALÁD, 2015)Dr. med. Elisabeth Rath-Paula: Élő adás a testemből (SZÉK, 2017)

Dr. med. Josef Rötzer: Természetes fogamzásszabályozás

John és Sheila Kippkley: A természetes családtervezés művészete

Dr. Evelyn Billings @ Ann Westmore: A Billings-módszer
Családtervezés gyógyszerek és eszközök nélkül

Tari Annamária: Z generáció, Y generáció;

Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság;

Gary Chaman: Egymásra hangolva ;

Daniel H. Pink: Motiváció 3.0

Richard Rohr: A férfi útja II.
Bagdy Emőke: Nőiség, “női lélek” és a férfi. in: Hogyan lehetnénk boldogabbak?;

Verena Kast: A jó barátnő, Park Kiadó, 2012.;

Estes, Clarissa Pinkola: Farkasokkal futó asszonyok, Édesvíz, 2006.