Mediáció (alternatív konfliktuskezelés)

Ha a fiatal problémája indokolja, behívható a család egy része vagy egésze.

A mediáció – más néven közvetített

tárgyalás, alternatív konfliktuskezelés –

során az a legfőbb cél, hogy

a két vitában álló fél maga találjon megoldást konfliktusára, s úgy jusson egyezségre egymással, hogy közben mindketten felismerjék: ők (is) nyertek. Ebben a folyamatban nincs vesztes, mert megbeszéléseik során olyan megoldást tudnak találni egy harmadik, pártatlan személy (vagy mediátor páros) közreműködésével, amire valószínűleg eredetileg nem is gondoltak, és amit jó szívvel el tudnak fogadni.

Ez a konfliktuskezelési mód nem csak egyének, hanem csoportok között is lehetséges. Ebben az esetben érdemes csoport-képviselő(ke)t választani, hogy ne tömegek tárgyaljanak egymással, hanem teljes joggal felruházott képviselők. 

A páros mediáció fogalma arra utal, hogy célszerű, ha két mediátor vezet egy-egy ülést. Ez részben a pártatlanságot segíti, részben kiegyenlítettebbé teszi az erőviszonyokat: szimpátia-antipátia esetén talán jobban bevonható a megoldásközpontú tárgyalásba a kevésbé motiváltabb fél is, ha azt tapasztalja, hogy a vezető(k) nem elfogultak a másik személlyel kapcsolatban.