1964-ben születtem Makón. Teológiai tanulmányaim a Szent Gellért Hittudományi Főiskolán végeztem

Szegeden. 1994-ben szenteltek pappá a Szeged–Csanádi Egyházmegyében. Részt vettem Dr. Székely Ilona családterápiás képzésén.

 

Kórházi lelkigondozói képesítésem Budapesten a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében szereztem.

A Szent Ignác-i lelkigyakorlat kísérését Nemes Ödön jezsuitától, valamint az Ignáci Lelkiségi Központ képzésén tanultam.

2007-től szolgálok a Szent Gellért Szeminárium spirituálisaként.

Abban szeretnék közreműködni, hogy mindaz, aki segítséget kér; megtapasztalja, felfedezze önmagában a forrást, és medret találjon az életében. Kapcsolatba tudjon lépni, mindazzal, ami élteti, erőt, célt ad neki, majd abból, ami belőle fakad másoknak is adni tudjon, meghitt, harmonikus kapcsolatokat tudjon létrehozni, megélni.