EFOP-1.2.1-15-2016-00808

 

Projektgazda: Világi Apostolok Közössége – Szent Imre Szakkollégium
Projekt címe: Forráspont, ahol erőt meríthetek!
“bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél”
Támogatás összege: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt időtartalma: 2017.03.01. – 2020.02.29.

Jelen projekt célja egyetemistákat és más fiatalokat segítő lelki gondozói- szolgálat létrehozása és működtetése. Szegeden nincs olyan keresztény értékhordozó, mentális segítséget nyújtó közeg, ahová bátran fordulhatnak a krízisben lévők és érdeklődők. Nagyon sok a lelki és életvezetési problémákkal, krízishelyzettel küszködő, megoldást kereső és válaszokat váró fiatal. A kapu szerepét szeretnénk betölteni mind a pszichológiai segítő lehetőségek felé, mind az egyház felé. Célunk, hogy élő hitű, egyházi és laikus szakemberek végezzék a lelki gondozást a Szentlélek vezetésével és a pszichológia, a mentálhigiéné eszköztárával. Elsősorban fiatalokat, hallgatókat, fiatal felnőtteket szeretnénk megszólítani. Szeged egyetemi város, a Szegedi Tudományegyetem hallgató létszáma közel 32.000 fő. A projekt keretein belül létrehozni kívánt mentálhigiénés lelkigondozói szolgálat kapuja nyitva áll az egyetem több ezer hallgatója előtt, a Lelkészség életében aktívan résztvevő 200 fő fiatal mellett más fiatal felnőtt előtt is. Célcsoportjaink:

  1. Családalapítás előtt álló fiatalok, beleértve a házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok – Célunk a családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, krízishelyzetbe kerülésük esélyének csökkentése, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével. – Cél a gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
  2. Párkapcsolati, házasság és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek. A projektben megvalósításra kerülő szolgáltatások által a fiatalok átfogóbb képet kaphatnak arról, hogy mire kell felkészülni családalapítás, házasság kapcsán.
  3. Családok, beleértve a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat, nagycsaládokat, többgenerációs családokat Célunk a család szocializációs funkcióinak támogatása, az ép családok megerősítése, a családok helyreállításának, valamennyi gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése.

Projektünk szakmai megvalósításával összefüggésben három tevékenységet kívánunk végrehajtani, melyek hozzásegítenek minket a fentebb felvázolt céljaink eléréséhez.

  1. A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítása (pl: önismereti, problémamegoldási, konfliktuskezelési, családtervezési, kommunikáció, kapcsolati kultúra, mediáció, életciklusokhoz kötődő válságok kezelése, életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése, életmódbeli és életviteli tanácsadás témákban.
  2. Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása.
  3. Családi közösségépítő programok szervezése (pl.: generációk közötti együttműködés, az idősebb generáció közösséget erősítő aktivizálása és integrálása a helyi közösségbe. A generációk közötti szakadékok csökkentése és a családokat összefogó közösségek és külső – nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatokat erősítő találkozók, rendezvények, gyermekfelügyeletet nyújtó, önkéntes alapon szerveződő megoldások megvalósítása, szívességcsere megszervezése).

Célcsoportjaink és tevékenységeink kialakításakor törekedtünk a megfelelő összhang megteremtésére, melyeket az alábbiak alapján foglalnánk össze: Miután a célcsoportok között is fellelhetőek átfedések – hiszen a családalapítás előtt álló fiatalok, a párkapcsolati, házasság és egyéb családi ügyekben tanácsadásra szorulók, valamint a házasságkötésre gyermekvállalásra készülő párok, illetve családok csoportja szorosan összefügg – a tevékenységeinket, szolgáltatásainkat is igyekeztünk ennek megfelelően kialakítani és ütemezni. A tevékenységeink között nincs éles elhatárolódás. Mondhatnánk úgy is, hogy a tevékenységek egy szépen felépített struktúra elemei, hiszen a családi életre való felkészítéstől eljutunk egészen a gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadásig, képzésekig, melyek preventív jelleget öltenek. Úgy gondoljuk, hogy ezek az egymásra épülések nagymértékben erősítik az egymást erősítő hatásokat, azaz a hatékonyságot sikerül maximalizálnunk. A tevékenységeink szoros összefonódása lehetővé teszi, hogy a programjainkon résztvevő csoportok, személyek a megrendezésre kerülő események akár mindegyikén részt vegyenek.