Mindennapi pszichológia

Párkapcsolati- és családkurzus a Szegedi Tudományegyetemen (“Maradj hű magadhoz!”)

Meghirdetés:

Elérhető a Neptunban minden SZTE és GFF hallgató számára 2 kredites kurzusunk: Mindennapi pszichológia címmel. (Tárgykódok: XM0011-MindPszi-K, XA0021-MindPszi-K, és KSZV0201-MindPszi-K)
Helyszín: Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg terme (6720 Szeged, Dóm tér 6.)
A kurzust minden alkalommal meghívott előadó tartja párkapcsolat és család témákban. Az első alkalom időpontja: szept. 21. csüt 16.00 óra
Ízelítő a kurzus témáiból: személyiség, értékrend, párválasztás, kommunikáció a kapcsolatokban, felelősség növekedése – szülőkről való leválás igénye, családmodellek, asszertivitás a családban, karrier és/vagy család, családtervezés – természetesen?, egy házaspár személyes életútja a kurzus korábbi előadásaira reflektálva.

A kurzus érdemjegy minősítéssel zárul, a hallgatói beszámolók értékelése alapján.

Leírás:

A mindig csütörtöki napon, 16.00 órakor tartott előadások nyitottak, bárki érdeklődőt szeretettel látunk akár egyetemista, akár nem; akár régebb óta fiatal, akár tini még. Érdeklődni a Forráspont elérhetőségein lehet.

Kurzustematika Időpontok:  
Helyszín: Gál Ferenc Főiskola, Dóm tér. 6. (Klebelsberg terem)   Előadó
1. Személyiség, értékrend és párválasztás (értékközvetítő példaképeink) szept. 21. Dr. Máté-Tóth András
2. Kommunikáció a kapcsolatokban (párkapcsolatban, házasságban, családban) szept. 28. Dr. Tandari-Kovács Mariann
3. Asszertivitás a családban (konfliktusaink – döntéseink) okt. 05. Tóth Anett
4. Párkapcsolati útjaink (szerelem, szenvedély és együttjárás, házasság) okt. 12. Dr. Mihalec Gábor
5. Családmodellek (szerepeink a családban, családi örökségeink) okt. 19. Vargáné Bögi Veronika
6. A felelősség növekedése – a szülőkről való leválás igénye okt. 26. Szásziné Fehérváry Anikó
7. Tervezni érdemes (Miért nem elég álmodozni?) nov. 09. Bucskóné Lehota Ágota
8. Családtervezés – természetesen? nov. 16. Déri Éva
9. Karrier és/vagy család? Siker és/vagy boldogság? nov. 23. Kósa Éva
10/A) Férfiklub – egy alkalom csak férfiaknak férfiaktól nov. 30. CsaládKözPont: Piros Adorján
10/B) Nőiklub – egy alkalom csak nőknek, nőktől nov. 30. CsaládKözPont: Gyurisné Hutter Katalin
11. Egy házaspár személyes életútja (konkrét példák a kurzus állomásait végigjárva) dec. 07. Kiss Ágoston és Kiss Ágostonné

11 alkalom, alkalmanként 2×45 perc

 A családegyetem kurzusait, igazolással be lehet számíttatni a részvételbe.

Követelmény (azok számára, akik 2 kredites kurzusként vették fel):

A Forráspont 2 kredites kurzus 5 fokozatú érdemjegy minősítéssel zárul.

A beadandó esszé paraméterei:

– terjedelme min. 2 (A/4) oldal (Times New Roman betűtípus és 12-es betűméret)

határidő dec. 07. csütörtök 23.00 óra 59 perc

A beadandó esszé témája:

– Válasszon ki a hallgató egy tetszőleges előadást, amit a kurzus során meghallgatott és azt a témát mutassa be úgy, hogy tartalmazzon a saját életéből egy olyan konfliktust/nehézséget/elakadást, amelyet megoldott avagy éppen megoldás alatt van. A bemutatáskor az előadás témájával összhangban ne csak a saját nehézségét vázolja fel, hanem a megoldáshoz vezető utat is, illetve azon tanulságokat, amik által fejlődött. Természetesen ha még nincs meg a megoldás, akkor szerepeljenek az esszében azok az önmagának feltett kérdések, amiken éppen dolgozik és a válaszkeresést fontosnak tartja. Amellett, hogy az esszé kapcsolódik valamely előadás témájához a fentiekből következően igazán személyes hangvételű, őszinte és akár érzések is megjelennek benne. Az átélt/megélt érzések megfogalmazása segíthetnek végigvezetni az esszét egészen a tanulságokig, felmerült önismereti kérdésekig.

  • visszajelző kérdőív (coospace felületen anonim módon kitöltendő az SZTE hallgatói számára)

Beadás módja:

  • SZTE hallgatók számára a coospace felületen adható be az esszé
  • GFF hallgatók számára az alábbi e-mail címre kell elküldeni, a levél tárgyába beleírva a hallgató pontos nevét, és a GFF rövidítést: forraspontszeged@gmail.com

Értékelés: érdemjegy

Figyelem! Dec. 7. éjfélt követően nem fogadunk be esszéket. Aki addig nem juttatja el hozzánk a fenti csatornákon a beadandót, annak ezt a kurzust nem sikerült teljesíteni.

Eredmény, javítási határidő: dec. 11. hétfő 20.00 óra

Előadásainkról rövid beszámolók:

1. előadás

Az előadás-sorozat szeptember 21-én, csütörtökön kezdődött Személyiség, értékrend és párválasztás (értékközvetítő példaképeink) címmel. Előadóink sorát dr. Máté-Tóth András kezdte.

dr. Máté-Tóth András (teológus, valláskutató)

A valláskutató professzor antropológiai megfontolások szerint építette fel humorral és személyes példákkal tűzdelt, érdekfeszítő előadását. Virtuális filozófiai és vallástörténeti „sétája” során nemcsak azt érintette, hogy ki az ember (vagyis mindenki, azaz az egyén is), hanem azt is, hogy milyen kijelentéseket tettek róla bizonyos gondolkodók és költők. Valamint, hogy mi következik mindebből számunkra a gyakorlatban, sőt a párkapcsolatokra nézve.

Előadás-sorozatunk célja, hogy kiszélesítse azt a tudás-tárat, ami fiataljainkat az Életre neveli, készíti. Meggyőződésünk, hogy hiánypótló témákat gyűjtöttünk össze. Reméljük, a kurzus hallgatói  haszonnal látogatják majd, s talán megfontolják első előadónk jókívánságát, miszerint: azt a bizonytalanságot, amit most valószínűleg még élnek: hogy „ki vagyok?”, azt dédelgessék, őrizzék egész életükben!

 

 

2. előadás

Dr. Tandari-Kovács Mariann, pszichológus folytatta a Forráspont Lelkigondozó Szolgálat
Párkapcsolati- és családkurzusát Kommunikáció a kapcsolatokban című előadásával
2017. szeptember 28-án, csütörtökön a Gál Ferenc Főiskolán.

Dr. Tandari-Kovács Mariann (pszichológus)
Dr. Tandari-Kovács Mariann (pszichológus)

Kiderült számunkra, miért érdemes a kommunikáció szintjeit mélyítenünk
kapcsolatainkban, hogy milyen kommunikációs stílusok léteznek, és mi lehet az oka, ha
szakadék tátong két ember között. Valamint ízelítőt kaptunk az erőszakmentes
kommunikáció lényegéről és lépéseiről.
A tanárnő az elméleti háttér ismertetése mellett a hallgatóságot megmozgató interaktív
gyakorlatokkal, filmrészlettel, sőt mesemondással tette élményszerűvé az alkalmat.
Valószínű, hogy a fiatalok fantáziáját és tapasztalati hátterét is aktiválta ez a
munkamódszer, hiszen kreatív megoldásokra irányultak a kérdések. Az ott kimondott vagy
csupán gondolt válaszok pedig jövőbemutatóak lehetnek: gyakorlati változást tesznek
lehetővé az egyes személyek életében.

 

 

3. előadás

Októberi első előadónk: Tóth Anett, pszichológus nem kisebb fába vágta fejszéjét, minthogy Konfliktusok és döntések címmel bepillantást nyújtson az emberi játszmák útvesztőjébe.

Elméleti fejtegetéseit drámai példákkal érzékeltette, melyet családokkal folytatott praxisa tett életszerűvé. A nem tudatosan zajló játszmákat a párkapcsolatokban és a családban is művészi fokra lehet sajnos fejleszteni, ám ezek akadályozzák az intimitást. Viszont mód van arra, hogy kilépjünk belőlük: amennyiben tudatosítjuk őket, valamint kommunikációnk spontán és közeledést, intimitást tesz lehetővé egymás felé. Ezzel kapcsolatban Stark András, pszichiáterre hivatkozott, aki szerint: „nem az a mély intimitás, ha szexuális kapcsolatot létesítünk, hanem ha tudunk arról beszélni, hogy itt és most hogy vagyunk egymással”.

Persze konfliktusokba tudatosan is belemehetünk, ha érdekünk sérül, avagy szükségleteink nem elégíttetnek ki megfelelően. De vajon tudjuk-e ezeket érvényesíteni? És milyen módon? Erre is kaphatott megoldási javaslatot a hallgatóság: az énközlés az egyik kulcs. Az énközlésben a beszélő magáról mondd valamit, nem a társáról – így a vádaskodás esélye a minimálisra csökken, a megértésé pedig ugrásszerűen megnő. Érdemes kipróbálni, noha nem könnyű – biztatott minket előadónk.

 

 

 

4. előadás

Szerelem, szenvedély és együttjárás, házasság volt a témája annak az előadásnak, melyet

dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta tartott a GFF-án 2017. október 12-én.

Gondolatébresztőként énekes előadással alátámasztva szegeződött nekünk a kérdés: mit is hívunk szerelemnek? Azon túl, hogy a kapcsolat szakaszairól, a szerelem vagy fellángolás különbségeiről szakszerű összefoglalókat hallhatott a jelenlévő ifjúság, körüljárhattuk a szenvedély-intimitás-elköteleződés háromszögét is – elmélázva azon, vajon mit tesz egy kapcsolattal, ha a háromból valamelyik hiányzik belőle.

A terapeuta óva intett mindenkit attól, hogy olyan házasság előtti kapcsolatokban maradjanak benne, ahol csupán használják az egyént a kölcsönösség helyett. Ilyen esetek, amikor bántanak, megcsalnak valakit, vagy hazudnak neki, esetleg függősében szenved a másik. Ilyenkor „Fogd a kalapod és fuss!”- hangzott el többször is a nyomaték kedvéért.

Előadónk arra is felhívta a figyelmet, hogy „Hatalmam van a kapcsolati sorsom felett!”, azaz alakíthatom, befolyásolhatom azt, milyen minőségű kapcsolat(ok)ban szeretnék élni. S ezt meg is pecsételhettük egy páros pacsival.:)

A humorral fűszerezett, magával ragadó előadás alapkérdéseket feszegetett nemcsak az együttjárás, hanem a házasság időszakaszával kapcsolatban is: ő-e az igazi?; minek kell a papír?; ki ez itt mellettem?; miért érdemes kitartani egyetlen megtalált Ő mellett?; helyrehozható-e, ami elromlott?

S mint ilyen, hiánypótló volt az egyetemi kurzusok körében ez az előadás is.

 

5. előadás

Kurzusunk Családmodellek című előadásában Vargáné Bögi Veronika többek között a származási családról, a családban betöltött szerepeinkről és a családról mint rendszerről gondolkodott számunkra is hallható módon 2017. október 19-én a Gál Ferenc Főiskolán.

A mentálhigiénés szakember mindjárt az elején belső válaszok keresésére hívott bennünket: Mi jut eszünkbe arról a kifejezésről, hogy „családi örökség”? Mi az, amit mi kaptunk? És mi az, amit tovább vagy át szeretnénk örökíteni a következő generáció számára? Ha látjuk a célt, valószínűleg könnyebb tennünk érte. De mit tehetünk?

A családterapeutaként is működő előadó a tudatosítás fontosságát hangsúlyozta. Hiszen a szülői hatás beépül, és az életutat is befolyásolja. „Nehéz helyette valami más viselkedési mintát kialakítani; sokkal nehezebb, mint kritikát megfogalmazni”. Ennek a tudatosításnak az eszköze lehet a belegondolás, a baráti vagy szakemberrel való beszélgetés, s adott esetben az imádság is.

„Alapvágyunk szeretve lenni, és az, hogy mi is szerethessünk”- hallhattuk az ősbizalom kapcsán. A családalapítás során e két alapvető szükségletü

nk is válaszra találhat. De eltérő szokásokat, normákat, életmódot hozunk magunkkal, s ezeket összehangolni már-már művészetnek számít. Ahogy az egymásra szánt idő megteremtése is. A családban a minőségi, mély beszélgetés eredendően nem attól függ, mennyi „jut” a másikra, hanem, hogy mennyit „szánunk” rá: ez a mi döntésünk. Mindig összefügg azzal, mi minden másról mondunk le helyette – tudatosan vagy ösztönösen. „Sokat várunk a családtól, nem kevesebbet, mint teljes érzelmi boldogságot. Ez azonban nem megy minden pillanatban.”

A családmodellek Somlai- és Pálhegyi-féle felosztása szemléletes ábrák és plasztikus, néhol személyes példák segítségével elevenedett meg előttünk a meghitt hangvételű, közvetlen előadásban. A végén mintegy összegzésként – avagy receptként – az is kiderült: „kreativitást igényel a pozitív családi élet”. Ebbe az is belefér, hogy a fásultság elkerülése érdekében olyat is megteszünk a másiknak/másikért, amit már régen nem gyakorlunk, pl. bevisszük neki a kávét, vagy megköszönünk addig természetesnek tartott tetteket. Ha a köztünk lévő kommunikációban jelen van az elismerés, a pozitív visszacsatolás, az remek ellenszere a beszürkülésnek.

 

6. előadás

Szásziné Fehérváry Anikó, családterapeuta tartotta kurzusunk legutóbbi előadását A felelősség növekedése – a szülőkről való leválás igénye címmel 2017. október 26-án a Gál Ferenc Főiskolán.

Az előadás nyitókérdései ott csengtek végig a fülünkben; pl.: van-e személyes válaszom arra, mi vonzó a felnőttségben? A közvetlen hangvételű együttlét egyik magját a felelősség körüljárása adta szinte koncentrikus körökként: egyrészt meghívottságként tekinthetünk rá, másrészt kiteljesedésünk zálogaként. Folytatódott ez a közös felelősségvállalás körével, hiszen a szülők, a politikai kormányok és Földünk sem áll korlátlan módon rendelkezésünkre. S beleértendő a szexuális felelősség kérdése is, s ez már az érett személyiség tárgylásának irányába mozdította el az előadást.

Közben a felelős felnőtt tanulási mód lépéseiről is hallhattunk, melyek a tapasztalat – élmény – döntés – reflexió – továbbadás – analizálás – újra döntés spiráljában foglalnak helyet. S mindezt a család, a párkapcsolat fókuszával szemléltük: az identitás kialakulásának, az intimitás keresésének időszakában.

Több költemény helyet kapott a gondolatok között, de hangzottak el költői kérdések is, melyeket minden hallgató magával vihet, hogy egyszer (vagy többször) megválaszolja magának. „Mikor leszel érett arra, hogy családot alapíts: mikor még kócos vagy, vagy amikor már biztos?” Illetve: „Mikor lehetsz biztos abban, hogy már leváltál?” Ezt is jó, ha mindenki végiggondolja, de a szempontok között szerepelt annak belátása, hogy jelenleg hol tartunk, valamint az érzelmi leválás („amikor már nem rángat meg szüleink egy-egy mondata érzelmileg”), és az eltávolodás fájdalma, veszteségélménye, illetve az üresség, amit ez maga után hagy. És az a nagy kérdés, mivel töltjük ki immár ezt az űrt. Fontos, hogy felnőttként már a saját szándékunk szerint töltsük ki – s magunk vállaljuk érte a felelősséget.

Tanácsot is kaptunk Anikótól. Azt javasolta, ne kerüljük meg azt a lehetőséget, hogy személyesen láthassunk, tapasztalhassunk, s azután dönthessünk életünkben!

 

7.előadás

Bucskóné Lehota Ágota, a CsaládKözPont irodavezetője a tudatosság fontosságát hangsúlyozta Tervezni érdemes, avagy: miért nem elég álmodozni?

című előadásának elején november 9-én, a Gál Ferenc Főiskolán.

Az interaktív megoldásokkal színesített előadásban nem csak ismeretanyag cserélt gazdát, hanem a hallgatók belegondolhattak abba, milyen pozitív tulajdonságo(ka)t köszönhetnek szüleiknek, mi az az 5 érték, ami számukra alap, és melyek a nők és férfiak főbb (érzelmi) szükségletei egy kapcsolatban.

Szó szerint körüljárhattuk az önismereti kereket, melynek kapcsán kiderült, hogy ha nem tudatosítjuk érzéseinket, nem biztos, hogy értjük saját döntéseinket, mivel ezek 70%-ban érzelmeinken alapulnak! Ha pedig az észleléseinket követő értelmezéseket evidensnek vesszük, az könnyen tévútra vihet és konfliktusok forrása lehet.

Számba vettük, mik segíthetnek ahhoz, hogy saját értékeink szerint éljük az életünket. És hogy amikor határaink meghúzásában valamire igent mondunk, egyszersmind sok minden másra nemet is. Mindenekelőtt az a fontos, hogy ez választásunk függvénye. „Szabad vagy a választásban, de a következmények tekintetében már nem – hallhattuk-, s ha nem te irányítod az életed, lesz valaki, aki megteszi helyetted, s átveszi az irányítást benne.” Ezért javasolta előadónk mindenkinek, hogy legyen felelős a saját életéért.

Az alkalom befejezéseként Bagdy Emőke alapján elárulta mi a titka az örömteli, s így mások számára is vonzó életnek. Az öt pont ismertetését (kacagás, kocogás, lazítás, érintés, segítés) videóbejátszásokkal gazdagította s azt kívánta a jelenlévőknek: találják meg saját útjukat, azt, ami a legjobb lesz majd számukra; hiszen épp az az érdekes, hogy most, fiatalon kell olyan döntéseket hozniuk, amik egész életre szólóak lehetnek. „A jó hír az, hogy gátjaink, negatív tulajdonságaink lecserélhetők, és mindig van lehetőségünk változtatni.”

 

8. előadás

Déri Éva, biológus folytatta a Forráspont kurzusának következő alkalmát, melynek témája a családtervezési módszerek, azon belül is a különösen ritkán hallható természetes lehetőségekkel ismerkedhettünk meg. A természetes fogamzásszabályozás témakörén belül nagyon szemléletes módon tekinthettünk meg egy bemutatót a modern tüneti-hőmérőzéses (TH) módszerről és az önmegfigyelésről. Megtudtuk a módszerről, hogy nem csak biztonságosabb, mint az óvszerhasználat, de kifejezetten alkalmas a párkapcsolat javítására, ápolására is. A szerelemnek egy olyan dinamikát adhat, amelyben egymást jól kiegészítik az “udvarlással” tölthető napok és a “mézeshetek” jelzővel illetett napok is. Többen is aktívan hozzászóltak a témához, és kifejezték azt a véleményüket, hogy erről az egészről nagyon keveset hallani a mindennapokban. Nem találkoznak a fiataljaink azzal a személetmóddal, értékrenddel és módszertárral, amit a természetes fogamzásszabályozás képvisel, holott sokkal körültekintőbb és nagyobb tisztelettel fordul a termékenységünk felé, mint a mesterséges módszerek. A hallgatók érezhették, hogy az előadás célja nem a rábeszélés, hanem annak a lehetőségnek a megmutatása, hogy mindezek mellett is lehet dönteni. Úgy gondoljuk a családtervezés mindannyiunkat érintő fontos téma, ezért kötelességünknek érezzük, hogy a lehető legteljesebb tájékoztatást nyújtsuk annak érdekében, hogy mindenki a számára legjobb döntést hozhassa. Aki bővebben olvasna a témáról, jó szívvel ajánljuk “A szerelem dinamikája” című könyvet, melyet online is el lehet érni itt:

http://www.holnaphonlap.hu/sites/default/files/A%20szerelem%20dinamikaja.pdf

 

9. előadás

Kósa Éva, hr-tanácsadó saját életéből vett példákon keresztül mutatta be milyen örömök, kihívások és nehézségek jöttek vele szembe az eddigi pályája során. Beszélt arról, hogy ma már hálás azért, hogy pár ponttal annak idején lemaradt az egyetemi felvételin a jogász szakról. Kiemelte azt a fajta rugalmasságot, ami szükséges a mai modern változó környezetben nem csupán alkalmazkodni, hanem újat tanulni. Ma már nem tartja problémának, ha valaki 1,5-3 évente munkahelyet vált. A változatosság mellett megemlítette azokat a hagyományos értékeket, melyeknek szakmai és családi sikereiket köszöni: alázat, kitartás, elköteleződés. Úgy érzi sok esetben, csak az értékrendünk segít utat mutatni, ezek segítségével kell életünket tudatosan élni. Az előadás végén a hallgatók részéről számtalan kérdés elhangzott kezdve a jó önéletrajz és motivációs levelek titkától, a home office, részmunkaidős lehetőségeken át, egészen az állásinterjúk színes világáig.

 

10. alkalom: műhelymunka

a CsaládKözPont munkatársai

 

Férfiklub – női klub címmel tartott kiscsoportos foglalkozásokat az Egyházmegyei CsaládKözPont 3 munkatársa november végi alkalmunkon.

Piros Adorján a fiúkkal vonult el egy kisebb terembe, míg Bella Katalin a lányok egy részével. A Klébelsberg teremben pedig Gyurisné Hutter Katalin maradt a csoportbontás után a másik lánycsapattal, hogy interaktív, játékos formában dolgozzanak azon, mit is jelent ma számukra férfinak vagy nőnek lenni.

A kiscsoportokban a nő 4 arcát illetve a 4 fő férfi-szerepet vehették górcső alá a résztvevők, szabadon döntve arról, ők maguk melyik típusba tartoznak, majd voltak, akik élő szobrot készítettek róla. Az egyik lánycsoport munkájába még a szimbolikus gondolkodást feltételező mese is belefért: Királylány születik – Boldizsár Ildikó tollából.

Útravalóul kívánjuk mi is valamennyi ifjú hölgynek és úrnak: tapasztalják meg életük során a nőnek/ férfinak mind a 4 aspektusát!

 

11. alkalom

A Kiss házaspár személyes életútján keresztül elevenedett fel ismét kurzusunk legtöbb témája 2017. december 7-én a GFF Glattfelder termében. Ágoston és Teca őszinte és gyakran megható szavait a könnyed humor fűszerezte. Meséltek arról, milyen származási családból érkeztek, milyen társat képzeltek el maguknak, s ezt mi segített reálisabbá tenni számukra; valamint megismerkedésükről, majd közös életük indulásáról, az összecsiszolódás szépségeiről és nehézségeiről.

Mintegy tanulságként hangzott el, hogy a pozitív énkép és a kettejük közti őszinte kommunikáció megkönnyítette volna a nehézségeken való átlépést, de ez a  kezdetekben még nem volt adott.

A kapcsolat testi vonatkozásairól szólva, előkerült, hogy az együttjárás ideje alatt miért érdemes várni. Varga Péter Spielhózni című könyve és annak szemlélete tükrében a koordinátarendszerekben ábrázolták a kapcsolat lelki-testi értelemben vett érési folyamatát: a modern, a régi és az ideális verzióban.

Ehhez kapcsolódóan az előadás végén több kérdés is érkezett. Pl.: “Mit tehetünk, ha már együtt élünk/ éltünk, de szeretnénk mégis inkább azt a fokozatosságot megtapasztalni, amit a KIF-görbe is mutat.” Válaszként elhangzott, hogy a párnak mindig van lehetősége visszább lépni, és újrakezdeni bizonyos szempontból. ez azért is fontos, mert a szexualitás teljes megélésével néha olyan párok is együtt maradnak, akik egyébként már rég érzik, hogy nem kellene folytatniuk kapcsolatukat, és lelkileg sebződhetnek ebben a feszültségben.

Hallhattunk még az anyós-meny-vő háromszögről, a gyermekek mellett egymásra szánt időről, az időbeosztás néha sziszifuszi erőfeszítéseiről.

Útravalóul két tanács hangzott el, melyet ezúton megosztunk mi is az olvasóval:

  1. Aki gyermeket vállal majd, ne higgye el, hogy másoké mindig végigalussza az éjszakát és mindenben tökéletes, mert nem igaz!:)
  2. Ha egy kapcsolatban valami félreérthető, kérdezzünk vissza!

És a plusz egy – nem csak férfiaknak:

“A legjobb bók a sokszor elmondott.”

HALLGATÓI VISSZAJELZÉSEK A KURZUSRÓL:

Sokak egyéni belső fejlődésében jelentett segítséget a kurzus egy-egy előadása. Íme néhány erről szóló mondat:

1. A kurzus önismereti szempontból fontos témákat vetett fel, és úgy gondolom ezek által fejlődnöm is sikerült ezen a téren. Valamint habár egyes témákat már a tanulmányaim keretein belül elsajátítottam, mégis egyfajta ismétlésnek jó volt, de emellett új nézőpontokat is kaptam az eddig tanultakhoz.

2. Úgy érzem, a kritikai érzékem fejlődésében sokat segített, illetve hozzájárult önismereti tudásom szélesítéséhez.

3. Jobban átgondolom a saját cselekedeteimet a párommal szemben, erősebben igyekszem dolgozni azon, hogy sikeresen működtethessük a közös életünket. Főleg a kommunikáció terén sikerült fejlődést eszközölni.

4. Fejlődtem abban, hogy átgondoltam, hogy a saját párkapcsolatomban mikor kezeljük rosszul a konfliktusokat, illetve, elgondolkodtatott a természetes fogamzásgátlással kapcsolatos óra is.

5. Megerősített, a felnőtté válásom útján, hogy mit jelent a felelősség, és mit nem, hogy meghúzhatom én a határaimat és nem kell a mások által rám ruházott határoknak megfelelnem.

6. Sok minden tudatosodott bennem a kommunikáció, konfliktuskezelés terén, valamint elhatároztuk a párommal, hogy a természetes családtervezés módszerével szeretnénk élni, ha összeházasodunk.

7. Leginkább új szemléletet kaptam, rávilágított a kurzus arra, hogy meg kell próbálnom nem csak a saját szemszögemből nézni a konfliktusokat, komprossziumot kell kötni az élet különböző területein és leginkább saját magamról kell többet megtudnom és hogy a tudatosság terén is fejlődnöm kell. Aminek nagyon örülök, hogy a kommunikációm sokat javult a saját párkapcsolatomban és családom tagjaival szemben is mióta a kurzusra járok, erről pozitív visszajelzést is kaptam. Közelebb kerültem hozzá, hogy tudjam, milyen családot szeretnék majd, mire kell figyelnem a jövőben ezzel a témával kapcsolatban. Az egyik alkalommal például az emberi játszmákról, a házasságon belüli játszmákról is szó esett, ennek kapcsán pedig levontam a következtetést, sajnos volt, amiben magamra ismertem. Azóta ezekre sokkal tudatosabban figyelek, próbálom a hallottak alapján fejleszteni magam és ezáltal egy jobb minőségű kapcsolatban élni.

8. Hogy igenis lehetséges egy kapcsolat mellett kitartani egész életünk során, és hatalmam van kapcsolati sorsom alakulása felett.

9. A családról való leválás hirtelen könnyebb lett, és önmagam elfogadása is azt hiszem elindult. Valamint abban, hogy értékeljem önmagam, és lássak tovább a horizonton.

10. Néhány téma egyáltalán nem érintette a mostani életemet (pákapcsolati kommunikáció, házasság pl.), de legalább hallottam ezek megoldásáról, kezeléséről. Így ha odáig jutok az életben, legalább lesz egy kis “tapasztalatom” hogyan is kell ezeket a dolgokat kezelni.

11. Jobb lett a párkapcsolatom. Könnyebben tudom kezelni a konfliktusokat.

12. Megismertem a női ciklust alaposabban, a tcst, és felismertem a férfi női különbözőségeket pontosabban.

13. Jobban ráláttam a házasság lényegére, nehézségeire, valamint a kapcsolatokra.

14. Megérte jelentkezni!

Általános visszajelzések a kurzus egészéről:

1.Bármelyik előadásról tudtam volna írni, mindegyikből tanultam valamit, mindegyikben volt olyan dolog, ami megfogott.

 

2.Sokat gondolkodtam azon, hogy melyik előadást válasszam a beadandó dolgozatom alapjának. Mindegyik alkalommal elhangzottak mély benyomást tettek rám, egy vagy több elemét is tudtam magamra vonatkoztatni.

 

3.Köszönöm, hogy részt vehetek ezen a kurzuson, rengeteg hasznos információhoz jutottam hozzá. Tényleg hiánypótló előadássorozat!

 

4.Valójában számomra az összes előadás nagyon érdekes volt, mind megfogott valahol, mindegyik alkalommal találtam olyan gondolatot, mondatot amiről úgy éreztem mindenképp hasznos most a jelenben, vagy hasznomra válik majd később, valamilyen módon hozzám tesz, épít.

 

5.És azt gondolom, hogy meg sem fordult volna a fejemben nem eltolni őt magamtól ha ezt az előadást nem hallgatom meg. Azt nem tudom pontosan megmondani, hogy mi vezetett erre az érzésre, hogy mit hallottam éppen ott, ami átfordította bennem ezt a dolgot, de azt biztosan mondom, hogy öt éve dolgozom ezen és öt év alatt nem jutottam oda, ahova az utóbbi egy hónapban. Ezt talán csak ilyen megemlítés szintjén szerettem volna leírni, vagy inkább köszönet képp. Hihetetlen számomra, hogy az egyetem ezt is jelenti, hogy vannak valóban, ténylegesen az életem jól éléséhez szükséges tanórák biztosítva és ezek mind csak elém vannak tárva lehetőségként, amikből nekem úgymond „csak válogatnom kell”. Nagyon hálás vagyok, az itt hallott sok ötletért, tanácsért, megosztott tapasztalatért, a rengeteg színvonalas előadásért és felkészült, lelkes előadóért, akik szeretettel voltak jelen, hogy minket kicsit előrébb segítsenek a életünkben. És lehető legjobb csütörtök délutánokat is köszönöm

 

6.Nagyon örülök annak, hogy pont a legjobbkor bukkantam rá erre a kurzusra, amikor a leginkább szükségem volt a támogatásra. Hálás vagyok a sok hasznos tanácsért, az élvezetes órákért és a közös gondolkozásért.

 

7.Számomra nagyon hasznos volt ezeket a dolgokat felismerni és megtanulni, mert az életünk során nagyon kevés alkalommal gondolkodunk el ilyen és hasonló kérdéseken. Ez talán nem is lenne akkora nagy probléma, de nem is tanít meg senki az életünk során arra, hogy mégis milyen módon tudnunk jól választani és csak ösztöneink alapján választunk valakit és mostanság ritka jó esetben le is éljük vele az életünket. Szerintem nagy mértékben hiányzik „belőlünk” fiatalokból az elköteleződés nem csak a párkapcsolat, hanem minden más területen is. Jó volt ezekre a témákra rávilágítani ezen a pár órán és ily módon kis segítséget kapni a megfelelő pár kiválasztásában. A felvázol témán kívül még sok mindenre rávilágított ez a kurzus, amit csak több 100 oldalón keresztül lehetne kifejteni.
Ez úton is szeretném megköszönni a kurzus szervezőknek a fáradságukat és, hogy ilyen csodálatos előadok előadásain vehettem részt. 
8.Én nagyon boldog vagyok, hogy fel tudtam venni ezt a kurzust, mert nagyon sokat tanulhattam belőle! Az előadások érdekesek és rendkívül tanulságosak voltak, minden óra után tudtam újat tanulni és ezeket magammal is tudtam vinni a saját életembe. Számos olyan dolgot megismerhettem, amit hasznosíthatok a további életemben, ilyen például a probléma megoldás, a kommunikáció a párkapcsolatokban, vagy a felelősség növekedése. Örülök, hogy ezekkel az előadásokkal gazdagodhattam.

 

9.A Forráspont Mindennapi pszichológia néven meghirdetett kurzusa már az első pillanatban felkeltette az érdeklődésem, és szeptember elején izgatottan vártam az első alkalmat, amikor 21-én Dr. Máté-Tóth András megtartotta az első előadást. Szinte az előadás kezdetekor éreztem, hogy a kurzus felvétele egy remek döntés volt részemről, a végére pedig teljesen bizonyossá vált. A többi óra is rendkívül érdekesnek bizonyult. Mindvégig tudtam, hogy a kurzus előadásai nagy hatással
lesznek rám, illetve arra, hogy hogyan fogok ezentúl a jövőben gondolkodni és döntéseket hozni
nagyon örülök, így visszatekintve erre a félévre, hogy felvettem ezt a kurzust. Nagyon tetszett az összes előadás. Véleményem szerint ez tényleg egy olyan óra volt, amire érdemes volt eljárni és nem csak azért mert kötelező. Olyan témákkal találkoztam, amelyekről jó volt hallani.

 

10.A kurzus előadásait nagyon hasznosnak tartottam, mivel nagyon kedvelem az ilyen témakörű eseményeket vagy akár könyveket. Igyekszem majd az életben is elsajátítani az elhangzottakat. Sokat jelentett számomra, hogy az előadásokat többek között valódi családterapeuták és pszichológusok tartották, akik a való életben is találkoznak nehézségekkel küzdő páciensekkel.

 

11.Hétről, hétre olyan témákról hallgathattam, amelyek véleményem szerint mindannyiunkat érdekelhet , és hasznosak. Szerintem az életünk során mindig lehet tovább fejlődni, jobban megismerni önmagunkat és teljesebb életre törekedni. Ezek az előadások az ismeretterjesztés mellett mindig felvázoltak egy- egy problémát, amelyre megoldást is nyújtottak. Segítették az önismeretünk fejlődését.

 

12.Összességében elmondhatom, hogy sok új élménnyel gazdagodtam a kurzus során. Az önismeretemet tovább tudtam fejleszteni, sokféle problémamegoldó helyzetben találtam magam, amikor az előadások során felvetettek egy problémát és megoldást nyújtottak rá . Én is elgondolkodtam mindig ,hogyan is oldanám meg, összehasonlítottam a megoldással, amelyet adtak rá, és gazdagítottam vele a repertoáromat.

 

13.Miközben ezt az esszét írtam, számos gondolat futott át az agyamon, amiket a fentiekben ki is fejtettem. Bár alapvetően nem egy ilyen témájú előadássorozara számítottam, összességében úgy érzem, hogy mind a választott előadás, mind a többi előadás során hasznos és értékes információkhoz jutottam, amiket hasznosítani tudok majd a jövőben, nem csak párkapcsolati téren.

 

14.Mikor megláttam a kurzus címét a Neptunban nagyon megörültem, mert úgy éreztem itt nem csak lexikális tudást kaphatok, hanem olyan gondolatokat is, amelyeket majd gyakorlatban alkalmazhatok. Ez a feltételezésem be is bizonyosodott már akkor is mikor megláttam a tematikát. Az előadások nagyon sok párkapcsolati témát érintettek, ez azért volt fontos számomra, mert nekem is van egy barátom és szerettem volna többet tudni erről a témáról ez az egyik oka, hogy erről az előadásról írom az esszémet.

 

15.Végül szeretném mélységesen megköszönni, mindazoknak, akik szerepet játszottak abban, hogy lehetővé tegyék a kurzus létrejöttét. Minden diák nevében köszönöm a lehetőséget, hogy sokak közt én is meghallgathattam, azt a sok hasznos tanácsot, észrevételt, amit az előadók átadtak, és hogy tanulhattam, különböző emberek életútjából. Hálásak vagyunk, amiért mindnyájan felajánlották személyes tapasztalataikat, hogy példaként szolgáljanak számunkra a továbbiakban. Remélem a jövőben hasonlóan én is segíthetek majd valahogy, az arra rászoruló embereknek, ahogyan Önök is segítettek nekem.

 

16.A kurzus segített rádöbbenni arra, hogy korábban nagyon sok olyan döntést hoztam meg rosszul, amit nem feltétlen kellett volna.

 

17.Köszönöm, hogy részt vehettem a kurzuson, nagyon jó élmény volt!

 

18.Tapasztalatként elmondhatom hogy nagyon sokat épültem a kurzus előadásain keresztül. Sokat tett hozzá a hivatásom előkészítésében. Nagyon sok új tapasztalattal és gondolattal lettem gazdagabb a kurzus során

 

19.Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem a kurzuson! Talán 4 évem alatt ez volt az egyik leghasznosabb szabválom. Kívánok sok erőt és kitartást a folytatáshoz!

 

 Kritikák:

 

1.Végezetül, szeretném elmondani a kurzusról formált véleményemet. Őszintén nem erre számítottam. Sokkal interaktívabbnak és vidámabbnak képzeltem el az egyes előadásokat. Sokszor szerintem nem is arról volt szó, ami egy egyetemista diákot érdekelhet. Persze minden előadásnak a színvonala igen magas volt és ha volt valakiben elég kitartás, hogy a néha túl halk vagy túl erőtlen előadásra végig figyeljen, akár még új ismeretekkel is gazdagodhatott.
Összességében lehetne kissé színesebb és nem csak a család téma lehetne a fő téma. Rengeteg érdekes pszichológiai téma van még. Második félévben is jelentkeznék egy ilyen kurzusra, feltéve, ha tényleg érdekel a témája. Köszönöm a lehetőséget! 
2.Kicsit csalódott vagyok a kurzussal kapcsolatban, mivel én Mindennapi Pszichológia névvel vettem fel, viszont ez csak az első előadás anyagára volt igaz. Félreértés ne essék, a legtöbb előadás és oktató élvezetes volt, viszont én másod éves egyetemista vagyok, 20 éves fiatal férfi, éppen ezért a házasság távol áll még tőlem, a párkapcsolatomhoz meg nem kell segítség. Ezért számomra limitáltak a lehetőségek, hogy melyik óra anyagát vetítem ki a saját életemre.